Betygsakuten
Startsida Grundskolebetyg Gymnasiebetyg Universitetsexamina Kontakt

BESTÄLLNINGS INFORMATION:
Detta formulär används till avgångbetyg för gymnasiebetyg med betygskala 1-5. Ifall ni har ett befintligt betyg som ni endast önskar modifiera, kan ni betygsätta kurserna från originalbetyget.
Betygsakuten hjälper gärna till att komponera era betyg efter era önskemål ifall ni är osäkra.
Beställningen sker säkert med 128 bitars SSL kryptering och du måste ha cookies aktiverat.
Kontakta betygsakuten för support vid oklarheter så hjälper vi gärna till!

Steg för steg hjälp för att komponera ett gymnasiebetyg:
1. Fyll i uppgifter samt skolans namn och dess kommun. Klicka på "sök skola" för att hitta skolor.
2. Välj gymnasie program. Klicka på "Sök nationellt program" för djupare information om programmen.
3. Betygsätt ämnen som önskas på betyget och skriv dit dom ämnen som ska kompletteras.   
OBS! Betygsätt ej ämnen som finns i början på formuläret om dom ej ska finnas på betyget!


betygsprov

Namn

Adress

Postnummer    Stad

    

E-mail

OBS! Vid beställning av PDF räcker E-mailadress.Datum eller år för betygets utfärdande

Elevens namn

Elevens personnummer

Skolans namn

Sök skola

Skolans kommun

Rektorns namn (betygets underskrift)

Klassföreståndarens namn (betygets underskrift)

Utbildningstyp2- och 3-åriga linjer samt 4 -årig teknisk linje Lgy70

Sök nationellt gymnasieprogram

Kursplaner från linjegymnasiet Lgy70, tredje upplagan 1983
Ämneskod Kod Ämne Betyg
52035 ATM ADB- och terminalarbete (HK, försök 1984) 5 4 3 2 1
22030 ADM Administration 5 4 3 2 1
10050 AMU Allmän musiklära 5 4 3 2 1
68030 AS Allmän språkkunskap 5 4 3 2 1
34040 AFK Analytisk och fysikalisk kemi 5 4 3 2 1
42050 ANF Anatomi och fysiologi 5 4 3 2 1
33050 APR Animalieproduktion 5 4 3 2 1
70020 ANL Anläggning 5 4 3 2 1
74050 APP Apparatteknik 5 4 3 2 1
50110 AO Arbetslivsorientering 5 4 3 2 1
89038 ARM Arbetsmetodik 5 4 3 2 1
92070 BUK Barn- och ungdomskunskap 5 4 3 2 1
92090 BVP Barnavårdspraktik 5 4 3 2 1
--- BAK Barnkunskap 5 4 3 2 1
78050 BEK Beklädnadsteknik 5 4 3 2 1
13800 BL Bild 5 4 3 2 1
13820 BS Bild, estetisk specialisering 5 4 3 2 1
34080 BKE Biokemi 5 4 3 2 1
30100 BI Biologi 5 4 3 2 1
10080 BBI Bleckblåsinstrument 5 4 3 2 1
91110 BMK Bostads/miljökunskap 5 4 3 2 1
70120 BAT Bygg- och anläggningsteknik 5 4 3 2 1
70300 BYT Byggteknik 5 4 3 2 1
52233 DA Datakunskap 5 4 3 2 1
20110 DI Distribution 5 4 3 2 1
21140 DIK Distributionskunskap 5 4 3 2 1
21150 DIP Distributionspraktik 5 4 3 2 1
11100 DR Dramatik 5 4 3 2 1
88140 DRI Drivning 5 4 3 2 1
54140 EKO Ekonomikunskap 5 4 3 2 1
88160 ERT El- och reglerteknik 5 4 3 2 1
72110 ETT El-teleteknik 5 4 3 2 1
72130 ELA Elanläggning 5 4 3 2 1
72160 EDT Eldriftteknik 5 4 3 2 1
72240 ENK Elektronik 5 4 3 2 1
72260 ELK Elkraft 5 4 3 2 1
72280 ELL Ellära 5 4 3 2 1
72290 ELM Elmaskiner 5 4 3 2 1
72300 ELT Elteknik By 5 4 3 2 1
--- ELT Elteknik Ke 5 4 3 2 1
--- ELT Elteknik Ma 5 4 3 2 1
73180 ENE Energi 5 4 3 2 1
73190 EM Energi- och mätteknik 5 4 3 2 1
60300 EN Engelska 5 4 3 2 1
10180 ENS Ensemble 5 4 3 2 1
50360 ER Ergonomi 5 4 3 2 1
55170 FAK Familjekunskap 5 4 3 2 1
40240 FAR Farmakologi 5 4 3 2 1
79180 FTT Fartygsteknik 5 4 3 2 1
01240 FS Filosofi 5 4 3 2 1
--- FI Finska 5 4 3 2 1
75200 FOR Fordonsteknik 5 4 3 2 1
13200 FOG Formgivning 5 4 3 2 1
61300 FR Franska 5 4 3 2 1
33170 FLO Frilandsodling 5 4 3 2 1
10230 FVM Fritt valt musikarbete 5 4 3 2 1
31300 FY Fysik 5 4 3 2 1
34240 FKE Fysikalisk kemi 5 4 3 2 1
34250 FKA Fysikalisk kemi med analys 5 4 3 2 1
20240 FE Företagsekonomi 5 4 3 2 1
--- GRK Grekiska 5 4 3 2 1
--- --- Hemspråk 5 4 3 2 1
02300 HI Historia 5 4 3 2 1
21270 HKL Handels- och kontorslära (HK, försök 1984) 5 4 3 2 1
70490 HSP Hus- och stadsplanering 5 4 3 2 1
70500 HUS Husbyggnad 5 4 3 2 1
41310 HYG Hälsa och hygien 5 4 3 2 1
98370 Hälsokunskap 5 4 3 2 1
41347 HVH Hälsovård och hemsjukvård 5 4 3 2 1
90200 ID Idrott 5 4 3 2 1
69280 IT Italienska 5 4 3 2 1
34400 KE Kemi 5 4 3 2 1
74400 KET Kemiteknik 5 4 3 2 1
69340 KI Kinesiska 5 4 3 2 1
10360 KLI Klaverinstrument 5 4 3 2 1
10370 KNI Knäppinstrument 5 4 3 2 1
18400 KM Konst- och musikhistoria 5 4 3 2 1
70600 KOB Konstruktion By 5 4 3 2 1
75350 KON Konstruktion Ma 5 4 3 2 1
91400 KOV Konsument- och varukunskap 5 4 3 2 1
91420 KK Konsumentkunskap 5 4 3 2 1
21380 KTK Kontorskunskap 5 4 3 2 1
21400 KTP Kontorspraktik 5 4 3 2 1
91450 KKK Kost- och konsumentkunskap 5 4 3 2 1
91460 KOK Kostkunskap 5 4 3 2 1
10400 KÖR Körsång 5 4 3 2 1
20535 LEK Lantbruksekonomi 5 4 3 2 1
75450 LMB Lantbruksmaskiner och byggnadsunderhåll 5 4 3 2 1
62500 LA Latin 5 4 3 2 1
78460 LIV Livsmedelsteknik 5 4 3 2 1
70650 MBY Markbyggnad 5 4 3 2 1
75550 MAL Maskinlära 5 4 3 2 1
21490 MRB Maskinräkning och maskinbokföring 5 4 3 2 1
21500 MS Maskinskrivning 5 4 3 2 1
21500 MS Maskinskrivning (HK, försök 1984) 5 4 3 2 1
21520 MK Maskinskrivning och kontorskunskap 5 4 3 2 1
--- MTK Maskinteknik Du 5 4 3 2 1
--- MTK Maskinteknik El 5 4 3 2 1
35500 MA Matematik 5 4 3 2 1
42665 MBH Mikrobiologi och hygien 5 4 3 2 1
98530 MT Miljövårdsteknik 5 4 3 2 1
--- --- Moderna språk 5 4 3 2 1
10500 MU Musik 5 4 3 2 1
10540 ME Musik, estetisk specialisering 5 4 3 2 1
10595 MUO Musikhistorisk orientering 5 4 3 2 1
38450 NK Naturkunskap 5 4 3 2 1
30580 NAV Naturvård 5 4 3 2 1
34600 OKE Organisk kemi 5 4 3 2 1
69550 PO Portugisiska 5 4 3 2 1
--- PRS Praktik i skolverkstad 5 4 3 2 1
78660 PRC Processteknik 5 4 3 2 1
70720 PRB Produktion By 5 4 3 2 1
78680 PRD Produktion Ma 5 4 3 2 1
78710 PRT Produktionsteknik 5 4 3 2 1
05500 PS Psykologi 5 4 3 2 1
20710 RD Redovisning 5 4 3 2 1
20715 RDI Redovisning och distribution 5 4 3 2 1
--- REG Reglerteknik El 5 4 3 2 1
--- REG Reglerteknik Ma 5 4 3 2 1
06700 RE Religionskunskap 5 4 3 2 1
63700 RY Ryska 5 4 3 2 1
53720 RK Rättskunskap 5 4 3 2 1
11700 RÖR Rörelse 5 4 3 2 1
54800 SH Samhällskunskap 5 4 3 2 1
54800 SH Samhällskunskap (HK, försök 1984) 5 4 3 2 1
41750 SJL Sjukdomslära 5 4 3 2 1
33740 SPR Skogsproduktion 5 4 3 2 1
88660 SVP Skolverkstadspraktik 5 4 3 2 1
10730 SLV Slagverksinstrument 5 4 3 2 1
12700 SL Slöjd 5 4 3 2 1
92675 SSK Social servicekunskap 5 4 3 2 1
92680 SSP Social servicepraktik 5 4 3 2 1
55710 SFK Social- och familjekunskap 5 4 3 2 1
--- SO Socialkunskap 5 4 3 2 1
42860 SOM Socialmedicin 5 4 3 2 1
64700 SP Spanska 5 4 3 2 1
--- SPE Specialarbete By 5 4 3 2 1
--- SPE Specialarbete Ke 5 4 3 2 1
--- SPE Specialarbete Ma 5 4 3 2 1
--- SC Specialidrott 5 4 3 2 1
--- SG Stenografi 5 4 3 2 1
--- STI Stråkinstrument 5 4 3 2 1
--- SV Svenska 5 4 3 2 1
--- SFS Svenska som främmande språk 5 4 3 2 1
--- SYT Systemteknik 5 4 3 2 1
--- SNG Sång/Instrument 5 4 3 2 1
74760 TKE Teknisk kemi 5 4 3 2 1
88750 TL Teknologi 5 4 3 2 1
--- TL Teknologi El och Ke 5 4 3 2 1
--- TL Teknologi Ma 5 4 3 2 1
72730 TKO Telekommunikation 5 4 3 2 1
91885 TEXSÖM Textilkunskap, sömnad 5 4 3 2 1
91880 TEX Textilkunskap 5 4 3 2 1
91888 TEXVÄV Textilkunskap, vävning 5 4 3 2 1
10810 TBI Träblåsinstrument 5 4 3 2 1
78870 TRÄ Träteknik 5 4 3 2 1
66800 TY Tyska 5 4 3 2 1
78900 VER Verkstadsteknik 5 4 3 2 1
73810 VVS VVS 5 4 3 2 1
41850 VDK Vårdkunskap 5 4 3 2 1
41870 VDP Vårdpraktik 5 4 3 2 1
33870 VHO Växthusodling 5 4 3 2 1
33910 VOD Växtodling 5 4 3 2 1
88950 YPR Yrkesprofilering 5 4 3 2 1

Annan information, frivilliga kurser, hemspråk m.m.

 

Jag accepterar villkoren i licensavtalet

 

   

Betygsakutens handlingar är avsedda att endast användas för privat bruk.
Om Oss | Affiliate | Tipsa en vän | Lägg till i favoriter | FAQ | Cookies | Forum | Sitemap | ©2009 betygsakuten