Betygsakuten
Startsida Grundskolebetyg Gymnasiebetyg Universitetsexamina Kontakt


Namn

Adress

Postnummer    Stad

    

E-mail

OBS! Vid beställning av PDF räcker E-mailadress.

Datum eller år för betygets utfärdande

Elevens namn

Elevens personnummer

Skolans namn

Sök skola

Skolans kommun

Rektorns namn (betygets underskrift)

Klassföreståndarens namn (betygets underskrift)


     Barnkunskap 5 4 3 2 1
     Bild 5 4 3 2 1
     Hemkunskap 5 4 3 2 1
     Idrott 5 4 3 2 1
     Musik 5 4 3 2 1
     Slöjd 5 4 3 2 1
     Svenska 5 4 3 2 1
     Engelska - Välj mellan
     allmän eller särskild kurs
5 4 3 2 1
     Matematik - Välj mellan
     allmän eller särskild kurs
5 4 3 2 1
Avseende NATURORIENTERANDE (NO) ÄMNEN väljs ett sammanfattningsbetyg (1) ELLER betyg i vart och ett av delämnerna Biologi, Fysik, Kemi och Teknik (röda fälten).
NATUR (1) ORIENTERANDE ÄMNEN 5 4 3 2 1
Biologi 5 4 3 2 1
Fysik 5 4 3 2 1
Kemi 5 4 3 2 1
Teknik 5 4 3 2 1
Avseende SAMHÄLLSORIENTERANDE (SO) ÄMNEN väljs ett sammanfattningsbetyg (2) ELLER betyg i vart och ett av delämnerna Geografi, Historia, Religon, Samhällskunskap.
SAMHÄLLS (2) ORIENTERANDE ÄMNEN 5 4 3 2 1
Geografi 5 4 3 2 1
Historia 5 4 3 2 1
Religonskunskap 5 4 3 2 1
Samhällskunskap 5 4 3 2 1
Kryssa för eventuella tillvalskurser samt ange nedan i rutan för "Övrig information" vilket språk rörande modersmål eller hemspråk
     Tillvalsämne B språk 5 4 3 2 1
     Tillvalsämne C språk 5 4 3 2 1
Hemspråk (modersmål) 5 4 3 2 1
Svenska som 2:a
     språk (ersätter svenska)
5 4 3 2 1
Teckenspråk 5 4 3 2 1

Övrig information / kurser / betyg

 

Jag accepterar villkoren i licensavtalet

 

   

Betygsakutens handlingar är avsedda att endast användas för privat bruk.
Om Oss | Affiliate | Tipsa en vän | Lägg till i favoriter | FAQ | Cookies | Forum | Sitemap | ©2009 betygsakuten