Betygsakuten
Startsida Grundskolebetyg Gymnasiebetyg Universitetsexamina Kontakt


Namn

Adress

Postnummer    Stad

    

E-mail

.

Datum eller år för betygets utfärdande

Elevens namn

Elevens personnummer

Skolans namn

Sök skola

Skolans kommun

Rektorns namn (betygets underskrift)

Klassföreståndarens namn (betygets underskrift)


     BILD MVG VG G IG
     ENGELSKA MVG VG G IG
     HEMKUNSKAP MVG VG G IG
     IDROTT & HÄLSA MVG VG G IG
     MATEMATIK MVG VG G IG
     MUSIK MVG VG G IG
     SLÖJD MVG VG G IG
     SVENSKA MVG VG G IG
     TEKNIK MVG VG G IG
Avseende NATURORIENTERANDE ÄMNEN väljs ett sammanfattningsbetyg (1) ELLER betyg i vart och ett av delämnerna Biologi, Fysik och Kemi (röda fälten).
NATUR (1) ORIENTERANDE ÄMNEN MVG VG G IG
BIOLOGI MVG VG G IG
FYSIK MVG VG G IG
KEMI MVG VG G IG
Avseende SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN väljs ett sammanfattningsbetyg (2) ELLER betyg i vart och ett av delämnerna Geografi, Historia, Religon, Samhällskunskap.
SAMHÄLLS (2) ORIENTERANDE ÄMNEN MVG VG G IG
GEOGRAFI MVG VG G IG
HISTORA MVG VG G IG
RELIGONSKUNSKAP MVG VG G IG
SAMHÄLLSKUNSKAP MVG VG G IG
Kryssa för eventuella tillvalskurser samt ange nedan vilket språk rörande B-språk, C-språk eller modersmål.
B-SPRÅK   MVG VG G IG
C-SPRÅK   MVG VG G IG
MODERSMÅL MVG VG G IG
SVENSKA SOM 2:A
     SPRÅK
MVG VG G IG
TECKENSPRÅK MVG VG G IG

Ange språk rörande modersmål eller annan information

 

Jag accepterar villkoren i licensavtalet

 

   

Betygsakutens handlingar är avsedda att endast användas för privat bruk.
Om Oss | Affiliate | Tipsa en vän | Lägg till i favoriter | FAQ | Cookies | Forum | Sitemap | ©2009 betygsakuten